Tervetuloa, tänään on.

 

Dent-thema är ett ultramodernt tandtekniskt laboratorium i Helsingfors.
Med flera decenniers erfarenhet tillverkar vå ra tekniker tandtekniska produkter som alltid framställs av högklassiga och kvalitetssäkrade material. Som experter inom medicinteknik, materialvetenskap och estetiskt hantverk - med kvalitetskänsla för form och färg - samarbetar vi tätt med ledande tandläkare inom branschen. Vi utför också Vitallium och Cadcam protetik.

Företaget tillhör Tendent-familjen (www.tendent.com) och alla vå ra produkter tillverkas i Finland.

Vi tillverkar

- metallbundna porslinsbroar och kronor
- helkeramiska broar, kronor, laminat, inlays
- implantatbroar och kronor
- kombinationsarbeten
- skeletalproteser
- hel- och delproteser
- bettskenor, blekningskedar
- fiberförstärkta akrylbroar och kronor

samt utför rebaseringar och reparationer.

Din kunds leende är det bästa betyget för gott samarbete!